Live Landmark – hva er din agenda?

Når mennesker med alvorlig, kronisk sykdom blir feilaktig framstilt i media, kan det få alvorlige konsekvenser. Spesielt når alternative behandlingsmetoder framstilles som det eneste rette. Behandlingsmetoder som strider imot vitenskap og seriøs, oppdatert forskning.

Like sikkert som at den internasjonale ME-dagen 12.mai nærmer seg, er det at debattinnleggene fra aktører som mener de har svaret på både hva ME er og hvordan sykdommen skal behandles, dukker opp. Debatt er viktig. Det er velkomment. Det øker folks bevissthet rundt temaet, i dette tilfellet sykdommen Myalgisk Encefalopati. Det finnes mange synsere. Det finnes mange som kjenner sykdommen på kroppen daglig. Det finnes, heldigvis, flere og flere fagfolk som møter ME-syke med respekt, og som velger å forske seriøst på feltet. Det finnes også, dessverre, de som utnevner seg selv til eksperter på området, og som nekter å ta innover seg de faktiske resultatene som har kommet fra nyere forskning, de som ikke anerkjenner sykdommen for det den faktisk er.

Live Landmark, i ditt debattinnlegg i Aftenposten 8.mai,  starter du med å fortelle at du har blitt spurt om å stille som ekspertkommentator i en dokumentar. Du skriver også at medier, leger, pasientforeninger og politikere er med på å skape frykt og sykeliggjøre de med ME. Du sår tvil om fagpersoners kompetanse innenfor felt de er utdannet i og har sin praksis i. Du har tidligere jobbet som journalist. Du er selvutnevnt coach. Du har en master i ledelse. Du har selv hatt ME. Du har startet din egen millionbusiness hvor du er avhengig av at alvorlig syke, og rimelig desperate, mennesker skal komme til deg for hjelp. Noe erfaring har du selvfølgelig innenfor feltet. Det skal det ikke nektes for. Likevel undrer jeg meg: Hva gjør deg til ekspert på sykdommen? Hvor ligger din faglige kompetanse?

Det er flott at du ikke lenger er syk. Jeg blir glad når jeg hører at mennesker slipper fri fra det fengselet kronisk sykdom kan føles som. Du ble frisk fra en sykdom som er svært ødeleggende. Så bra. For deg. Så skadelig for alle de med ME som faktisk prøver alt de kan, alt de blir anbefalt, inkludert ditt kurs i Lightning Process, men som ikke blir friske. Alle de som samfunnet ikke klarer å hjelpe. Alle de som mister år av sitt liv. Hvorfor sparker du så hardt på de som ligger nede? Hva er egentlig din agenda?

Innlegget ditt kan ved første øyekast framstå som både saklig, kunnskapsrikt og fylt med omsorg for alle oss, ja, oss, for jeg er selv syk, som har sykdommen ME. Men for mange som har lest en del av dine tidligere innlegg, som har fulgt debatten en stund, og som også følger det som skjer innenfor forskning på ME på verdensbasis, fortoner det seg annerledes. Forskning går fremover, snart er kanskje gåten løst og medisin på plass. Hva skjer med deg, da? Desperate, syke mennesker trenger ikke lenger din hjelp. Ditt livsgrunnlag er truet. Den opplyste leser bør være kjent med at du har økonomisk vinning på å få fremmet dine synspunkt. Agendaen din blir plutselig ikke så vanskelig å se.

Det som derimot er vanskelig å forstå, er ditt utrettelige behov for å holde på noe som ikke er vitenskapelig bevist, og ditt enorme behov for å utøve en hersketeknikk som er tatt rett ut av læreboka. En teknikk som får mange syke til å føle seg underlegne, føle seg som dritt, føle at de ikke er verdt noe, føle skyld for at de ikke mestrer å være sjef i eget liv. For blir de ikke friske, ja, så er det deres egen feil. Da ønsker de ikke å bli friske. Er det ikke så?

Tro meg! Vi ønsker å bli friske. Vi ønsker å få livet vårt tilbake. Er jeg interessert i å brødfø deg for å få det til? Tja, hadde Lightning Process virkelig reddet alle ME-syke ut av mørket, så skulle jeg ha vurdert det kraftig. Men det gjør det ikke. Du er flink til å fremheve alle de gode historiene. Og for all del: hipp hurra for alle som er blitt friske. Men hva med alle dem som fortsatt er syke etter å ha vært hos deg, eller hos dine kursledere? Alle de du sier ikke ønsker å bli frisk? Alle de du knebler med kursets taushetsplikt? Hva med alle de som stiller deg kritiske spørsmål, men som blir blokkert fra dine sosiale medier? Er virkelig praksisen din så svak at samfunnet ikke kan få se hele bildet?

I 2015 var det mødrene til ME-syke barn som fikk det glatte lag av deg. Nå er det anerkjente norske og internasjonale forskere, leger og engasjerte støttespillere det ser ut til at du ønsker å kneble. Forskning går som sagt fremover, og Norge henger godt med i denne positive utviklinga, sammen med blant andre Canada, Australia og USA. Tenk om du i stedet for å fremme synet om at ME ikke er en reell sykdom, kunne anerkjent den vitenskapelige framgangen som har vært de siste årene. Tenk om du kunne vært glad for at forskerne på Haukeland nærmer seg et svar. Tenk om du kunne fokusert på å heie frem de som arbeider med å finne en biomarkør. Tenk om du kunne tatt innover deg det faktum at IOM-rapporten fastslår at ME er en fysisk sykdom med feilfunksjon i immunsystemet, med PEM som et kardinalsymptom. Tenk om du kunne vært med på å bygge opp, få fram, i stedet for å ha så stort behov for å fremme ditt fokus med å avspore og bagatellisere den viktige debatten rundt forskning og forskningsmidler som pågår nå, ikke bare i Norge, men verden over.

Det blir mye tenk om her, men når du mistenkeliggjør fagpersoner for å ikke ville ME-pasienters beste, da reagerer jeg. Da ønsker jeg at du skal stoppe opp litt, og faktisk se realiteten. En del norske medier og, heldigvis, flere leger og politikere har endelig fått øynene opp for alvoret med denne svært ødeleggende sykdommen. Det handler ikke om å sykeliggjøre. Det handler om å møte den syke med respekt og seriøsitet. I motsetning til hva du hevder, så vet de fleste at det per nå ikke finnes noen kur. Det finnes mye innenfor alternativ behandling som visstnok skal gjøre folk friske. Mye som er svært kostbart, som den syke må betale selv, og som i stor grad viser seg å ha liten effekt. Frisk av disse kvasi-behandlingene er det svært få som blir. Ville du gitt samme tilbudet til mennesker med f.eks. kreft, MS eller HIV og sagt at de kom til å bli friske? Nei? Hva får deg så til å mene at det skal framstilles som det eneste rette for mennesker med ME?

Du sier at folk er feildiagnostisert. Så bra. Så flott at dette oppdages, og at disse menneskene, det være seg barn, ungdom eller voksne, kan få beskjed om at det ikke er ME de har. Hva er vel bedre enn at rett diagnose blir satt og at de kan få den hjelpen de trenger? Noe annet ville vært forkastelig og galt. På akkurat samme måte som det er forkastelig og galt at mennesker som faktisk har ME ikke skal bli møtt med troverdighet, respekt og et løsningsorientert helsevesen. Det er derfor det er viktig å ha fokus på rett type forskning, den forskningen som etterhvert vil føre til at vi faktisk finner en biomarkør. Den forskningen som fører til at vi ved hjelp av prøver kan skille de som faktisk har ME fra de som har andre sykdommer. Den forskningen som finner frem til medisiner som kan hjelpe. Den forskningen som allerede er godt igang både her i Norge og i andre land. Forskning som får mennesker ut av sine isolerte rom.

Du problematiserer at det finnes ME-foreninger, ME-poliklinikker, kommunale ME-koordinatorer og ME-ansvarlige på videregående skoler. Du framstiller det som om folk ønsker å skape frykt og fjerne håp. Mitt bilde av det er et helt annet. Det hender jeg ligger alene på et rom. Ganske ofte, faktisk. Men ikke hver dag. For tro det, eller ei, de fleste som har fått diagnosen ME gjør det vi kan. Vi tar mestringskurs. Vi går på yoga og mindfulness. Vi lærer oss energiøkonomisering og aktivitetsavpasning, de verktøyene som faktisk har vist seg å være mest nyttig for oss med ME. Og joda, vi møtes på nett og utveksler erfaringer. Vi heier hverandre frem. Vi trøster hverandre og løfter hverandre opp. Forteller vi hverandre at det ikke er håp? Nei. Forteller vi hverandre at det er fysisk og ikke psykisk? Ja. Tror vi at hode og kropp ikke henger sammen? Så absolutt ikke. Vi kjenner på den sammenhengen hver dag, for det skal virkelig et sterkt og tålmodig tankemønster til for å takle livet med denne sykdommen.

Se til våre naboland, sier du. Ja, vær så snill, la oss gjøre det. La oss se fortvilelsen hos alle de som må kjempe en ensom kamp mot sykdommen, fordi de bor i et land som har et helsevesen som ikke tror på sykdommen. La oss støtte våre naboer med å få anerkjent ME også der. For selv om de ikke har fått en diagnose, og dermed ikke er kommet med i en statistikk over ME-syke, betyr det ikke at de ikke finnes. Det betyr at mennesker som deler ditt utdaterte syn på denne sykdommen har fått lov til å styre skuta alt for lenge.

Jeg er for en åpen debatt og delte meninger. Det skaper engasjement. Ofte skaper det også utvikling. Jeg er ikke for skjult markedsføring. Det skaper et feil bilde av situasjonen. Det fører til stagnasjon. Av stagnasjon og utvikling er jeg ikke i tvil om hva jeg ønsker meg. Hva med deg? Hva er egentlig din agenda?

22 kommentarer om “Live Landmark – hva er din agenda?”

 1. Så utrolig realistisk og godt skrevet av deg. Så godt at du bruker litt av dine krefter på få fram hvordan ME ødelegger hverdagen for de som har det. Det forskes videre og vi må fortsatt håpe at du en dag skal bli frisk. Goklem fra meg!

  Likt av 1 person

 2. Alternativ-bransjen turer frem og agendaen til LL ligger opp i dagen – ingenting nytt her. Unyansert og blottet for redelighet og etikk. Teksten er tilsynelatende «spiselig» for en avisredaksjon uten kunnskap, fordi formen er pent pakket inn. Innholdet blir ikke godt av den grunn, og er preget av en rekke usannheter fra ende til annen. Dette er det gjort godt rede for i denne bloggposten. Derfor tar jeg i stedet tak i den opplagte «skjulte» agendaen: LP til folket! Til alt, til alle! Er det noe som er «mystisk» så er det LP. Tror det er svært viktig å være nyansert og konkret rundt dette som ellers bare spinner og spinner.

  Det virker opplagt slik, men tror i utgangspunktet ikke LL er mindre begavet. Hun er vel som de fleste av oss innenfor en slags normal. Det er dessverre ikke spesielt oppløftende av to årsaker som henger sammen. Lite nytt, men for det første har vi å gjøre med en helt ekstrem kyniker. Følgen av det er at hun er immun for læring og god dialog, for nysgjerrighet, for å være oppriktig konstruktiv. Men hva gjør man ikke for penger?

  I lys av dette er det ikke oppsiktsvekkende når hun bevisst tegner et dystert bilde av mennesker som a) gjerne ikke kjenner seg selv el vet sitt eget beste og b) gir en forestilling om at de samme menneskene ikke arbeider aktivt hver eneste dag for best mulig funksjon. Men alle som har et snev av menneskekunnskap vet at dette i hovedsak er totalt feilslått. Dette tror jeg mange leger og andre vil kunne bekrefte. Hallo! Velkommen til verden Landmark, men mennesker er faktisk ikke skrudd sammen på den måten du forsøker å gi inntrykk av. På seg selv kjenner man andre og omvendt, og mennesker flest er ufattelig sterke, de kjemper, de gjør fornuftige ting og valg. Ingen velger å gi opp eller resignasjon. Unntak finnes selvsagt, men det er nettopp unntak. Vil ta for meg mer om LP konkret senere.

  Likt av 1 person

  1. …fortsettelse om LP.

   Hadde det vært slik at den enkelte bare kunne leve videre uten tap av ytterligere helse, at «bare» pengene gikk tapt, hadde jeg i grunn ikke brydd meg døyten om LP. Det er selvsagt langt fra så enkelt og uproblematisk, men det store poenget som gjør dette så ille, er at vi nettopp vet at LP skader reelle ME-pasienter – pasienter definert etter strenge kriterier som oppfyller kardinalsymptomer. En ME-diagnose i dag er ikke verdt mye, når vi vet at man ved dårlig diagnostisering kan være i sekken uten å oppfylle et eneste kardinalsymptom! Ja, derfor får vi ti gangeren, det meningsløse «kronisk utmattet» – alt dette tullet. At det skal være en epidemi i Norge sammenlignet med naboland er for øvrig tullete, om man gidder å kikke mer nyansert på hva som faktisk ligger bak tallene.

   Hvorfor er det slik at LP skader reelle ME-pasienter? Vel, det er nettopp fordi mestring av situasjonen eller frykt for konsekvenser av aktivitet ikke er og aldri har vært problemet. Tvert i mot. Er det noe reelle ME-pasienter er gode på, er det nettopp å mobilisere og ta ut alt de evner selv om det handler om å stå i og takle store konsekvenser. Slike grenser vil overskrides konsekvent. Det å påstå at motivasjonen er feil el at frykt er det som begrenser funksjon er så galt som det kan få blitt, men vi vet jo at enkelte sentrale krefter har dette pseudovitenskapelige standpunkt. Pasienter yter maksimalt selv om det er alt annet enn behagelig og kostnadene store. Det kommer ikke av seg selv men er en daglig kamp. Fordi motivasjon og sunn god innstilling er inntakt, fordi man tåler og takler kostnader, er det nettopp at LP ofte er helt feil medisin og direkte skadelig. Det sier seg nesten selv, at dersom man legger LP (en ren mestringsteknikk som sier: «bare kjør på» – noe pasienten altså allerede gjør – oppå allerede eksisterende mestring – blir LP skivebom og farlig. Man bommer fullstendig på problemstillingen. Slik blir det feil medisin til feil pasienter. LP vil skade der og da, på lang sikt og kan om man har hatt flere store tilbakeslag være svært ødeleggende for prognosen til bedring. LP kan altså være fundamentalt feil og farlig. Det er ikke slik man kan få inntrykk av ofte at «det kan jo ikke skade». Jo, det kan det.

   I stedet for å nyansere hvem som faktisk kan ha bruk for LP til mestring og hvem som ikke skal ha slikt, kommer i stedet unyanserte utsagn fra en lege eller to med elendige holdninger om at «vi må lære av de som blir friske». Ok, selvfølgelig. Men hva skal vi gjøre med de som faktisk blir dårligere, til dels mye dårligere. Skal vi lære av dem også? For å bryte det ned: vi må lære å skille pasienter i større grad. Først da kan det bli trygt, og først da kan vi få rett «medisin» til rett pasient.

   Jeg tror helt sikkert at LP kan hjelpe folk med ulike tankemessige utfordringer til å mestre bedre, kanskje disse såkalte «trette» som Landmark mener det er en epidemi av, og det kan godt være, men slutt å selge inn LP for reelle ME-pasienter.

   Ble langt å lese, beklager det, men jeg mener det er viktig å få frem realiteter og LP for å forsøke å avmystifisere og synliggjøre hvorfor det kan være farlig.

   Likt av 1 person

 3. HURRA, for deg og ditt engasjement og ikke minst for ditt meget velskrevne innlegg. Håper virkelig dette fantastisk gode innlegget når like mange som det innlegget du svarer på har gjort. I tilfelle, har du gjort en kjempejobb i ME’s regi og alle oss som er berørt👏🏼🙌🏻💪🏻

  Likt av 1 person

 4. Så flott skrevet! La oss håpe at folk som er sterkt influert av Live Landmark leser dette. La oss håpe at leger og annet helsepersonell leser! De som har en utdanning innen feltet. Hva Live L sier er ikke lenger så viktig. Jeg vil og har tro på at helsepersonell forstår at hva ME syke selv kjenner på kroppen er viktigst. Samt forskningen fra Fluge, Mella og Katarina Lien! LP er intet annet enn ren humbug. Jeg har tatt «kurset». La oss håpe at medisinsk forskning vil stenge den døra for flyvende teorier som har ødelagt så mye for at Mesyke får hjelp.

  Likt av 1 person

 5. Det du skrev der var som å se Liv Grethe Skjelbreid i sine stormaktsdager, da hun plaffet ned fem blinker i rekordfart. Perfekt respons på den dårlig skjulte propagandaen til Landmark. Applaus!

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s